Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [142]

Chương 142: Hiệu quả của bách khoa toàn thư yêu đương

Quy tắc thiên sứ sở dĩ dày như vậy, chủ yếu là dùng để tỉ mỉ phân chia hành vi phạm tội, tiện cho thẩm phán. Kỳ thật những điều lệ đó đều lấy mười cấm luật lớn làm chủ, chỉ cần mười cấm luật lớn sửa chữa, những nội dung chi nhánh phía sau đều phải sửa chữa. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [142]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [41]

Chương 41

Thiệu Tư ngồi chuyến máy bay sáu giờ sáng ngày kia, trên cơ bản mỗi lần đến sân bay đều phải vòng vo một phen. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [41]”