Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [144]

Chương 144: Một câu chuyện kỳ dị

Nếu nói thiên đường có chuyện không thể đề cập tới, như vậy “Yahveh” liền tính là một chuyện. Vị sí thiên sứ ấy xuất hiện ly kỳ, đi cũng ly kỳ, mặt mũi lại càng ly kỳ. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [144]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [42]

Chương 42

Tuyên truyền tiến hành tương đối thuận lợi.

Thành phố Nam Dương là vùng sông nước nổi tiếng, khí hậu ôn nhuận, nước chảy qua cầu, có cổ vận do lịch sử lắng đọng lại, an tĩnh mà lại nội liễm. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [42]”