Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [148]

Chương 148: Lời yêu nói ra khỏi miệng

Trong hoa viên thực an tĩnh, một chút cũng không giống tụ hội ngày xưa. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [148]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [44]

Chương 44

Ngày 19 tháng 7 năm 1996, nhiều mây.

Tháng bảy, hoa sen nở. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [44]”