Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [150]

Chương 150: Ngày sáu tháng sáu hạ xuống

“Thần, ngài đã chuẩn bị ngày sáu tháng sáu giáng xuống như thế nào chưa?” Lucifiel đi đến bên ngự tọa, một bàn tay đặt trên tay vịn ngự tọa, bao trùm mu bàn tay thượng đế. Continue reading “Thủ trưởng thất sủng [150]”

Advertisements
Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [45]

Chương 45

“Có biết trước khi vào phải gõ cửa hay không?” Thiệu Tư chỉ chỉ cửa, “Đi ra ngoài, đóng cửa lại làm lần nữa, tôi đếm ba, hai, một…” Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [45]”