Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [151]

Chương 151: Cam kết vĩnh hằng

Ở trường hợp vô cùng quan trọng này, không có một trí thiên sứ nào nói được thành lời, bọn họ chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn thần linh tóc bạc lạnh lùng trên đài tế. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [151]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [104.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm lẻ bốn (1) Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [104.1]”