Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [152]

Chương 152: Tin tức vừa ra, tam giới chấn động

Bỏ lại chúng thiên sứ ngây ra như phỗng, thượng đế mang Lucifiel trong lòng mình đi. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [152]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [46]

Chương 46

Cái tên này, Thiệu Tư nghe chỉ cảm thấy quen tai, nhưng lại nghĩ không ra từng nghe thấy ở nơi nào. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [46]”