Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [154]

Chương 154: Tính toán làm hôn lễ bổ sung

Kéo màn giường lên, thần linh tóc bạc lại dùng thần lực ngưng tụ ra một bộ áo bào trắng, đơn giản đến độ không có bất cứ hoa văn gì. Y vừa muốn đi ra ngoài, trên giường phía sau vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Lucifiel: “Hiện tại ngài không dùng thánh quang, phải chú trọng bề ngoài.” Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [154]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [47]

Chương 47

Vào lúc ban đêm sau khi kết thúc công việc, Lý Quang Tông gặp người liền hỏi: “Nhìn thấy Thiệu Tư không? Hắn chạy đi đâu rồi? Cái ‘vừa nãy’ của cậu là chỉ bao lâu? Anh bạn này cậu có thể cho tôi một phương hướng và thời gian xác thực hay không?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [47]”