Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [158]

Chương 158: Công khai sự tồn tại của mặt hắc ám

Mới đầu, thế giới là hắc ám.

Thần nói thế giới này có quang, thế giới liền có quang. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [158]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [49]

Chương 49

Thiệu Tư không biết mình làm thế nào trở lại khách sạn, hắn ở ‘Sống trong cơn say’ vài tiếng, thật đúng là sống trong cơn say. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [49]”