Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [160]

Chương 160: Thần nói, địa ngục phải có ánh sáng

Dưới sự vây xem đầy phức tạp rối rắm của đông đảo ác ma, Lucifiel một đường thông thuận không bị ngăn cản đi vào tầng thứ chín địa ngục. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [160]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [50]

Chương 50

Lý Quang Tông phát hiện sau khi Thiệu Tư quay cảnh buổi sáng xong, cả người đều có chút thất thần, phát ngốc một lát liền dứt khoát bắt đầu chơi game. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [50]”