Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [162]

Chương 162: Chỗ ngồi mới

Sau khi hắc thượng đế gặp mặt ác ma vương cấp xong, Baal giống như lọt vào công kích tinh thần, vẻ mặt hoảng hốt, cùng tay cùng chân rời đi, ác ma và đọa thiên sứ theo sau cũng hốt hoảng, lần nữa cảm khái vì trình độ vinh sủng của Lucifiel. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [162]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [51]

Chương 51

Nhận thấy được bước chân Vương Sơn càng đi càng xa, Thiệu Tư vừa rầm rì vừa ngồi ở trên nắp bồn cầu chờ thông báo trong nhóm wechat. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [51]”