Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [164]

Chương 164: Một bộ y phục dẫn tới sóng gió

Ngày và đêm luân phiên kéo dài, phân biệt chiếm cứ mười hai giờ. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [164]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [52]

Chương 52

Bóng đêm dần dần dày đặc, không trung đen nghìn nghịt, ép cho người ta không thở nổi. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [52]”