Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [165]

Chương 165: Thần quang và ám

Ở thế giới hiện thực, thượng đế chưa mở mắt ra đã nói rằng: “Luci.”

Lucifiel bước nhanh đến. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [165]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [107.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm lẻ bảy (1) Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [107.1]”