Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [PN]

Phiên ngoại: Hắc thượng đế

Nhật ký quan sát của tiểu Hắc

Y nhớ mang máng khi thức tỉnh, đầy trời đều là ánh sáng. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [PN]”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [166]

Chương 166: Đại điển thần cưới

Sau khi dung hợp mặt hắc ám, thượng đế liền biến mất ở chỗ sâu trong địa ngục. Lucifiel không quá yên tâm mà về thiên đường hỏi sách Sáng Thế, sách Sáng Thế hưng phấn nói rằng: “Không cần lo lắng, thượng đế hấp thu lực lượng của hỗn độn hắc ám, tương lai sẽ nâng cao một bước.” Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [166]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [53]

Chương 53

Diệp Thanh có một thói quen nhỏ, phàm là chuyện quan trọng, buổi tối trước một ngày đều sẽ viết an bài hành trình, làm ký hiệu. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [53]”