Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [55]

Chương 55

Kế hoạch đặt ra thực vội vàng, mỗi một phân đoạn đều không thể cân nhắc, nhưng bọn họ vẫn phải kiên trì. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [55]”