Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [56]

Chương 56

“Cố Duyên Chu! Anh có ăn gian không đó?!”

Hai ngày này Thiệu Tư thật vất vả đấu tranh trong lòng xong, lại mở một tài khoản game khác, từ đẳng cấp thấp nhất luyện lên. Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [56]”

Advertisements