Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [59]

Chương 59

Song sát.

Hai chữ này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong sinh mệnh Thiệu Tư. Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [59]”

Advertisements