Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [144]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm bốn mươi bốn

Liên hoan phim Berlin nổi danh nhất trong ba liên hoan phim thế giới, nguyên nhân không do nó, mà vì giải Kim Hùng cử hành cùng kỳ với liên hoan. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [144]”