Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [103]

Chương 103

Thời gian nghỉ ngơi, nhân viên công tác tràn vào tràn ra, không ngừng điều chỉnh loa, còn có vị trí đèn. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [103]”