Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [104]

Chương 104

“Người nhà cái gì ——” Vương đội bận đến sứt đầu mẻ trán, nhận được thông báo, “Bảo hắn ở bên ngoài chờ.” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [104]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [1]

Tên truyện: Đại xúc

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại:  Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Tiếp tục đọc “Đại xúc [1]”