Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [106]

Chương 106

Lúc ấy phong tỏa kiểm tra Chu Lực nói thế nào nhỉ?

Thiệu Tư nghĩ nghĩ, hình như hắn ta nói là sáng mai còn có hoạt động gì đó. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [106]”