Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [108]

Chương 108

Mấy ngày nay Cố Duyên Chu đều ở trong một đoàn phim cổ trang làm khách mời cho một nhân vật nhỏ, chỉ có cảnh diễn cỡ hai ba tập, vừa lúc bổ sung thời gian trống do đoàn phim trước đình công chỉnh đốn. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [108]”