Posted in Đại xúc

Đại xúc [4]

Chương 4: Không nghe không nghe vương bát niệm kinh

Thẩm Diệu không giải thích nhiều, tay sờ ra sau, tháo xuống một cái còng tay từ trên dây lưng hệt như rương bách bảo, không nói hai lời liền còng tay người bị hại trên lan can bên hồ, lại lấy tốc độ nhanh nhất sờ soạng một vòng trên thân người kia, tịch thu di động trong túi quần hắn để ngừa hắn chụp ảnh. Tiếp tục đọc “Đại xúc [4]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [109]

Chương 109

Cảm xúc của tiểu Hoàng Oanh sụp đổ trong tích tắc, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [109]”