Posted in Đại xúc

Đại xúc – Lữ Thiên Dật

Tên truyện: Đại xúc

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại:  Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại

Editor: Socola chấm nước mắm

Nguồn: Hạ Nguyệt

Tiếp tục đọc “Đại xúc – Lữ Thiên Dật”