Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [112]

Chương 112

“Xin lỗi, thất thần…” Thiệu Tư lấy lại tinh thần, hỏi, “Anh nói cái gì?”

Cố Duyên Chu: “Cuối cùng cũng hoàn hồn?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [112]”