Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [114]

Chương 114

Nhưng đây thật sự là một sự cố ngoài ý muốn ư?

Có lẽ Lý Quang Tông không biết, nhưng Cố Duyên Chu đứng ở ngoài phòng giải phẫu, mí mắt phải nhảy rạo rực, cảm thấy một dự cảm quỷ dị nào đó càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [114]”