Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [116]

Chương 116

“Lý Á Lôi là một diễn viên mới ưu tú, lúc thử vai đã cảm thấy hắn rất tốt, nhưng lúc ấy cũng là ngại đứa nhỏ này không có kinh nghiệm… Lần này, tôi nghĩ nên cho người mới một cơ hội, không cần phải hà khắc như vậy. Diễn viên mới giống như một viên ngọc thô, có thể mài giũa.” Phương đạo nói, “Tôi cảm thấy chúng ta nên dùng một loại tâm tính tích cực đối đãi chuyện này, nếu như không có vấn đề gì khác —— nhường một chút, chắn đường.” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [116]”