Posted in Đại xúc

Đại xúc [9]

Chương 9: Khổ sở đến nỗi da mặt cũng chảy xuống cần gạt số

Người hầu cá mặt trăng quạt huân hương bên cạnh nghe Thẩm Diệu nói dị ứng mùi vị kia, lập tức bưng lư hương lên chạy ra ngoài ném đi, sợ Thẩm Diệu lại đánh thêm một cái hắt xì nữa, những người hầu cá mặt trăng còn lại thì xông lên có ý đồ đánh thức hoàng tử, có người ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, có người nhỏ giọng kêu gọi, có người nhẹ nhàng lay thân thể hoàng tử. Tiếp tục đọc “Đại xúc [9]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [119]

Chương 119

Thiệu Tư ngây người trong bệnh viện gần nửa tháng, không có bất cứ phản ứng không tốt nào, khôi phục cực tốt, ngoại trừ hôm cắt chỉ cứ làm như là di chứng chấn động não tái phát, ôm gương không buông tay, cơm cũng không ăn được mấy miếng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [119]”