Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [120]

Chương 120

Cố Duyên Chu: “Ngẫm lại xem, ngày đó người nói chuyện với con bé cuối cùng là ai?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [120]”