Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên – Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Tên truyện: Phi chức nghiệp bán tiên

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Thể loại: thần tiên ma quái, hiện đại không tưởng, sảng văn, chủ thụ, thiên sư, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc:hoàn 105 chương + 7 phiên ngoại Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên – Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử”