Posted in Đại xúc

Đại xúc [12]

Chương 12: Không có thời gian gửi cái wechat cho ông xã?

Đầu tiên là Thẩm Diệu phổ cập khoa học cho Tần Diệc Sâm về đặc thù thần kinh cực độ mảnh khảnh của người cá mặt trăng, còn biểu hiện lo lắng thiện ý với việc này. Tiếp tục đọc “Đại xúc [12]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [125]

Chương 125

Cố Duyên Chu thích hợp biểu đạt ra một loại tin tức: lần này cảnh sát cũng không chỉ truyền một mình hắn ta. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [125]”