Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [126]

Chương 126

Lúc Vương đội nhận được văn kiện mã hóa, đang ở trong bệnh viện.

Di động mới vừa rung hai cái, hắn liền cảnh giác cầm lên nhìn, nhìn thấy Thiệu Tư và Cố Duyên Chu đang phân biệt gửi văn kiện cho hắn. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [126]”