Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [2]

Chương 2: Ngón tay giữa tổ truyền

Tạ Linh Nhai bỏ ra hai ngày kiểm kê lại đồ đạc trong Bão Dương quan một lần, còn tìm được một tấm biển hiệu trong phòng tạp vật, đây là biển hiệu lúc trước của Bão Dương quan, cũng có hơn trăm năm lịch sử rồi. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [2]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [14]

Chương 14: Ăn no tám phần dưỡng sinh

Chẳng biết tại sao, Thẩm Diệu bị Quất ca nhìn một trận đến chột dạ, hai gò má đỏ rực dữ dội hơn, cậu ngại ngùng chà mặt, giống như muốn mua chuộc Quất ca, hỏi: “Làm sao vậy, muốn ăn đồ ăn vặt sao?” Tiếp tục đọc “Đại xúc [14]”