Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [130]

Chương 130

“Khói là từ tầng hầm bốc lên… Xem bộ là lửa cháy.”

“Lửa cháy? Sao lại có lửa cháy, có người phóng hỏa chăng?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [130]”