Posted in Đại xúc

Đại xúc [15]

Chương 15: Cờ bạch tuộc đón gió phấp phới!

Hai ngày sau Thẩm Diệu vẫn mỗi sáng đến chỗ hoàng tử cá mặt trăng báo danh, dựa theo yêu cầu của Hà Minh tiếp tục trợ giúp hoàng tử cá mặt trăng thích ứng với xã hội nhân loại. Continue reading “Đại xúc [15]”

Advertisements
Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [131]

Chương 131

“Mày là ai?”

“Mày có tên không?” Continue reading “Nghe nói tôi kết hôn rồi [131]”