Posted in Đại xúc

Đại xúc [15]

Chương 15: Cờ bạch tuộc đón gió phấp phới!

Hai ngày sau Thẩm Diệu vẫn mỗi sáng đến chỗ hoàng tử cá mặt trăng báo danh, dựa theo yêu cầu của Hà Minh tiếp tục trợ giúp hoàng tử cá mặt trăng thích ứng với xã hội nhân loại. Tiếp tục đọc “Đại xúc [15]”