Posted in Đại xúc

Đại xúc [17]

Chương 17: Sao cá lật lật còn chưa bị tiếng thét chói tai của mình dọa lật?

Tấm thông gió nằm trên trần nhà chỗ huyền quan của phòng khách sạn, Thẩm Diệc Thanh hóa thành dạng bán chất lỏng, thông qua khe hở hẹp dài của tấm thông gió chảy vào trong phòng, thoạt nhìn hệt như một sợi phở dài dài dẹp dẹp đang bị ép ra từ trong máy làm phở, sợi phở yếu ớt không xương chồng từng xấp từng xấp trên mặt đất thành một cái núi thịt, hiệu quả thị giác tương đối kinh khủng. Tiếp tục đọc “Đại xúc [17]”