Posted in Đại xúc

Đại xúc [18]

Chương 18: Ngay cả không khí cũng không cần tự mình thở

Cá lật lật dùng môi dán sát vào môi Tần Diệc Sâm, lập tức mở to hai mắt ngây thơ nhìn Tần Diệc Sâm, không biết kế tiếp còn phải làm cái gì. Tiếp tục đọc “Đại xúc [18]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [137] (Hoàn)

Chương 137

Năm mới Lý Quang Tông ở nhà mập lên hơn năm ký, nọng dưới cằm càng thêm ngạo nghễ, rất giống một pho tượng phật Di Lặc. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [137] (Hoàn)”