Posted in Đại xúc

Đại xúc [22]

Chương 22: Quỷ hút máu trộn tương ớt

Lúc Thẩm Diệu đuổi Thẩm Diệc Thanh về trên xe, ma vật kia liền nhìn ra Thẩm Diệu đã có cảnh giác, vội xoay người bước nhanh rời đi, không muốn đụng phải tấm sắt cứng. Tiếp tục đọc “Đại xúc [22]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [4]

Chương 4: Tổ sư gia phát nhiệm vụ

Thành phố Nữu Dương và khu vực lân cận khô hạn thành họa, nhân dân nội thành còn không chịu được, huống hồ là nhân dân ở vùng núi hẻo lánh, nhất thời lời đồn nổi lên khắp nơi trong xã hội, cũng may giá nước đã bị cưỡng ép áp chế xuống. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [4]”