Posted in Đại xúc

Đại xúc [23]

Chương 23: Đánh cược vứt hết cái mặt già

Thẩm Diệc Thanh khởi động xe lái về hướng nhà Thẩm Diệu, đồng thời liều mạng vận chuyển cái đầu kraken của hắn, cân nhắc làm thế nào mới có thể dụ Thẩm Diệu về nhà. Tiếp tục đọc “Đại xúc [23]”