Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [5]

Chương 5: Từ là từ trong từ ái

Tạ Linh Nhai nhét thẻ sinh viên của mình về, không để ý tới Hạ Tôn la hét muốn xem bên trong. Lúc trước hắn có việc xin nghỉ, thẻ sinh viên chưa nộp lên, vừa vặn đặt ở trong cái túi này. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [5]”