Posted in Đại xúc

Đại xúc [29]

Chương 29: Xắt gừng xắt ra tàn ảnh

Cảm nhận được trong ánh mắt Thẩm Diệc Thanh tràn ngập xâm lược, tư duy Thẩm Diệu lập tức không thể khống chế mà bay xa, bối rối nói: “Không.” Tiếp tục đọc “Đại xúc [29]”