Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [8]

Chương 8: Bán bùa

Sân trước, bà Tôn theo thường lệ xỉa xói bà Vương: “Có hai mươi đồng không bằng bà mua hộp nhang muỗi đáng tin hơn nhiều!” Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [8]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [30]

Chương 30: Hôn xong bỏ chạy là có ý gì hả!

Thẩm Diệc Thanh lặng lẽ đuổi theo Thẩm Diệu, hai người kẻ trước người sau, theo ánh sáng đi vào một khu đất trống trong rừng. Tiếp tục đọc “Đại xúc [30]”