Posted in Đại xúc

Đại xúc [34]

Chương 34: Nguyên hình anh rất đáng sợ ư?

Rồng phun lửa bay thẳng lên trời, thẳng lên trên tầng mây, sinh vật bí ẩn bám lấy rồng phun lửa dùng một tay kiềm chặt vuốt rồng, một tay xoa bóp nhào nặn trên mặt mình y như nhào bột, rất nhanh, bản mặt đen hàm hậu của Lưu Thịnh biến mất, thay thế chính là khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có vài phần yêu dị của Thẩm Diệc Thanh. Tiếp tục đọc “Đại xúc [34]”