Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [10]

Chương 10: Đạo quan này không có muỗi

Mấy ác quỷ kia đều cần siêu độ, thế nhưng ở đây thì không được, phải mang về lập đàn, nghe đâu cũng là Thi Trường Huyền tự mình làm. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [10]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [35]

Chương 35: Khuya về nhà hít hít bò, một ngày mệt nhọc mất sạch

Thẩm Diệc Thanh vô cùng tổn thương: “Em cách tôi xa như vậy làm gì?” Tiếp tục đọc “Đại xúc [35]”