Posted in Đại xúc

Đại xúc [38]

Chương 38: Tâm tư thiếu niên của em tan biến hết rồi!

Thẩm Diệc Thanh không muốn cho Thẩm Diệu nhìn thấy mặt trước mình, tuy rằng hắn cảm thấy nguyên hình của mình rất được, anh tuấn lại mềm mại, nhưng thực đáng tiếc, mình không phù hợp thẩm mỹ của Thẩm Diệu. Tiếp tục đọc “Đại xúc [38]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [11]

Chương 11: Tôi có tư thế vẽ bùa đặc biệt

Một mặt là Bão Dương quan thành chỗ ngắm cảnh, không ngừng có người đến đây tìm tòi hư thực, Tạ Linh Nhai và Trương Đạo Đình đều bận rộn, hắn thấy rất vui mừng vì mình kịp thời quyết đoán thuê Trương Đạo Đình. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [11]”