Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [12]

Chương 12: Tổ sư gia có tính cách

Hồi sau Tạ Linh Nhai mới biết, người nói năng lỗ mãng với tổ sư gia ở cửa Bão Dương quan ấy tên Trần Mặc. Tính tình trái ngược với cái tên, không hề trầm mặc, người lại cực kỳ thích phát biểu ý kiến. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [12]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [40]

Chương 40: Sau lưng chảy xuôi một dòng sông nước mắt mặn chát

Trong viện nghiên cứu, kraken bảo bảo với bé Thẩm Diệu sống nương tựa lẫn nhau. Tiếp tục đọc “Đại xúc [40]”