Posted in Đại xúc

Đại xúc [42]

Chương 42: Chú Thẩm của con vừa bị tai nạn giao thông qua đời. 

Ba con hải quái ngồi trên xe taxi, dưới sự chỉ huy của kraken bảo bảo lái xe một đường chạy như bay. Tiếp tục đọc “Đại xúc [42]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [13]

Chương 13: Độc cước ngũ thông (thượng)

Lúc này Trình Kiệt cũng nghi ngờ, dưới cái nhìn của anh thì Tạ Linh Nhai tiếp xúc với nghề này sợ là nhiều nhất chỉ hai năm, dù sao thì lúc anh tốt nghiệp Tạ Linh Nhai còn chưa có biểu hiện ra. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [13]”