Posted in Đại xúc

Đại xúc [43]

Chương 43: Sống ở trong mộng!

Sau khi Thẩm Du Minh chết, Thẩm Diệu được một người cô bà con xa của Thẩm Du Minh nhận nuôi. Người cô này mặc dù kết hôn nhiều năm nhưng không sinh được, dưới gối vẫn luôn không con, vợ chồng hai người vốn cũng không có kế hoạch nhận con nuôi, nhưng dáng vẻ Thẩm Diệu thật sự khiến người ta yêu thương, tính cách lại yên tĩnh, hai người vừa thấy cậu liền thích. Người cô này của Thẩm Du Minh không giống thằng cháu biến thái của bà ấy, là một người tốt chân chân thật thật, sau khi Thẩm Diệu được đưa qua, ba người ở chung vô cùng hòa thuận. Tiếp tục đọc “Đại xúc [43]”