Posted in Đại xúc

Đại xúc [44]

Chương 44: Một đồng vàng cổ.

Lúc này hai người đã ở trong phòng bệnh nói chuyện thật lâu, ba tiếng ma lực phản phệ bất tri bất giác liền qua, phương đông hừng sáng, ánh mặt trời phá mây mà ra. Tiếp tục đọc “Đại xúc [44]”