Posted in Đại xúc

Đại xúc [45]

Chương 45: Nó đã tiến vào rồi!

Thẩm Diệu vốn còn có chút chưa tỉnh ngủ, lập tức bị con đường ánh vàng rực rỡ trước mắt kích thích tinh thần, cậu nhanh chóng mang dép lê đứng dậy, thân thể hành động trước đại não ra tay như gió nhặt lên mấy đồng vàng, còn vừa nhặt vừa đi về hướng cửa. Tiếp tục đọc “Đại xúc [45]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [14]

Chương 14: Độc cước ngũ thông (hạ)

Buổi tối vợ chồng Trình Kiệt cũng không dám ngủ tiếp ở chỗ này, Tạ Linh Nhai dắt họ tới Bão Dương quan chen chúc một tối, ngày hôm sau, dựa theo lời Thi Trường Huyền nói, ra khu chợ phía sau mua hai con heo, hai con dê. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [14]”