Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [16.1]

Chương 16: Quỷ bái đèn (1)

Diễn đàn người dân Nữu Dương

Chủ đề [Tin đồn thú vị Nữu Dương]: Ngày hôm qua có ai đi ngang qua đường đi bộ Kim Quế không? Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [16.1]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [51]

[Nhà mạo hiểm khuẩn nhân hắt xì hắt xì]

Chương 51: Ấm nước ốc biển trắng và cây dù bồ công anh

Trong khoảng thời gian này, trong đội tồn đọng rất nhiều việc, nhưng ngoại trừ sự kiện rồng phun lửa thì đều là mấy việc vặt vãnh, vụ việc rồng phun lửa tập kích viện nghiên cứu cùng với ma vật bí ẩn giả mạo Lưu Thịnh đánh lui rồng phun lửa đều không có đầu mối, nhưng Thẩm Diệu cũng không định làm bại lộ Thẩm Diệc Thanh. Tiếp tục đọc “Đại xúc [51]”